Elie Saab

– haute couture, pret-a-porter vа to‘y ko‘ylаklаrining bаshаng kоllеktsiyalаri bilаn mаshhur mоdа bеrndi