Dolce & Gabbana

“Uslub – bu sen ichingda saqlayotganlaring, sotib olganing emas” Domeniko Dolche va Stefano Gabbana