CULT GAIA

«Buyumlarimizni tanish oson va boshqalari bilan adashtirishning iloji yo’q. Ular darhol e’tiborni jalb etadi. Sumkalarimizni rasmga tushurib barcha yerda joylashtiruvchi  insonlar bo’lmaganida, u shu qadar mashhur bo’lmas edi».