Sotuvchi

Talablar:

1. Vakolatli nutqi
2. yaxshi ko’rinishi
Moda va uslub 3. A his
4. Creative yondashuv ishlashga
5. Tanlash o’zbek va ingliz tillarini egalik nomzodlarga taqdim etiladi
Fayl tanlanmagan emas

Mulohaza