Ros_uz_2

Rosantica taqinchoqlarini latundan tayyorlashadi, eng qimmatbaho chiziq 24 karatli oltin bilan qoplanadi. Har bir ijod namunasi o’z ismiga ega bo’ladi. Mikela qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlarni sayqallash san’atini Hindiston va Osiyoning boshqa davlatlarida o’rgangan.