Ros_uz_1

Zeb-ziynat brendining nomi uning yunon va rim obrazlarining yangi talqinda aks ettiradigan butun falsafasini ifodalaydi. Taqinchoqlar yaratilishida an’anaviy italyan zargarlarining usullari va faqatgina qo’l mehnatidan foydalaniladi.